^Wróć na góre
  
  
  
foto1 foto2

W trosce o dziecko

W TROSCE O DZIECKO

Adaptacja
Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest wielkim przeżyciem zarówno dla niego samego, jego rodziców i dla nas – pracowników przedszkola. Przystosowanie dziecka do przedszkola jest procesem trudnym, złożonym i wymagającym czasu działań na różnych płaszczyznach. Należy uzbroić się w cierpliwość i dać dziecku szansę na adaptację, która nierzadko trwa dłuższy czas.Chrońmy razem nasze dzieci przed chorobami!
To bardzo ważna sprawa, dla wszystkich: dzieci, rodziców i personelu placówki!
W jaki sposób ustrzec dzieci przed chorobami?
Na to pytanie odpowiedź jest prosta – przestrzegać zasad odnośnie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu.
Przypominamy te zasady:
• do przedszkola może uczęszczać tylko i wyłącznie dziecko zdrowe,
• zgodnie z przepisami w przedszkolu nie podajemy żadnych lekarstw,
• zgłoszenie dyrektorowi przedszkola przypadku choroby zakaźnej.Ósma godzina – dziecko powinno być już w przedszkolu.
Niektórzy rodzice uznają nasze wymagania w tej kwestii za rygoryzm i zbytni formalizm. Jednakże uważamy, że tak nie jest! Nasze przekonanie wypływa z obserwacji zachowań dzieci, które za sprawą rodziców pozbawione są systematyczności, regularności, rytmiczności w swoim przedszkolnym życiu. Pozbawiane są naturalnych sytuacji towarzyszących kolejnym czynnościom w pobycie dziecka w placówce. Uwierzcie nam, że o wiele przyjemniej jest dziecku zjadać śniadanie w towarzystwie swoich rówieśników z grupy, współdecydować o aktualnych poczynaniach w procesie dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczym.
Czy zdajecie sobie sprawą, co przeżywa wasze dziecko, kiedy wchodzi do sali w której już tętnią codzienne rytuały, czynności itp.?
Na jakiej pozycji znajdzie się wasze spóźnione dziecko, czy potrafi się odnaleźć, czy jest na tyle śmiałe, że znajdzie swoje miejsce w trwającej już codzienności?


Prosimy rodziców o przemyślenie tych kwestii
Dajcie szansę własnemu dziecku już na starcie „wchodzenia w życie”, uczcie dziecko odpowiedzialności, systematyczności i poszanowania umów i zasad regulujących wzajemne kontakty.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 1 w Rawiczu Rights Reserved.